Адрес на редакцията:   
   България, София 1000, бул. Климент Охридски №8,   
   Технически университет - София, Машиностроителен факултет   
   e-mail: rosenm@tu-sofia.bg