Изискванията за оформяне на статиите са на разположение в doc формат:
   
   down (2K)    BJED-Templatedoc (1K)
   down (2K)    BJED Review Templatedoc (1K)